Tử Vi 2015 Tuổi Tý

Thái Ất Tử Vi 2015: BÍNH TÝ 80 Tuổi – Dương Nam

30 THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH TÝ – 80 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 24-1-1936 đến 10-2-1937) Vật Phẩm May Mắn Nam Bính Tý 80 tuổi: Hồ Lô Bình An Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Thái Âm: May mắn, toại

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Tý 68 Tuổi – Dương Nữ

29 THÁI ẤT TỬ VI – MẬU TÝ – 68 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 10-2-1948 đến 28-1-1949) Vật Phẩm May Mắn Nữ Mậu Tý 68 tuổi: Cặp Tỳ Hưu Vảy Rồng Tướng tinh: Chó Sói – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Tích Lịch Hỏa (Lửa Sấm Sét) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, ốm

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Tý 80 Tuổi – Dương Nữ

28 THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH TÝ – 80 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 24-1-1936 đến 10-2-1937) Vật Phẩm May Mắn Nữ Bính Tý 80 tuổi: Vòng Tay Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Thái Bạch: Hao tài,